021-57871719
senmaiergt@163.com
蠕变,耐腐蚀和耐热镍合金
    发布时间: 2020-07-13 10:53    

纯镍
合金200-镍200®-UNS N02200-Ni99,6-2.4060-Ni99,2-2.4066
合金201-镍201®-UNS N02201-2.4068-2.4061
合金205-镍205®-UNS N02205
合金233-镍233®-UNS N02233
合金 270-镍270®-UNS N02270-2.4050-Ni99,8
低合金镍
合金 211-镍211®-UNS N02211
合金301 -Duranickel301®-UNS N03301-2.4128
铜镍合金
合金400 -Monel400®-UNS N04400-2.4360-NiCu30Fe
合金R-405 -MonelR-405®-UNS N04405
合金 K500-蒙乃尔K-500®-UNS N0550-2.4375-NiCu30Al

高温合金以及蠕变,腐蚀,耐热镍和钴合金–等级

镍合金-
合金B-2-哈氏合金B-2®-UNS N10665-2.4617-NiMo28
合金B-3-哈氏合金B-3®-UNS N10675-2.4600-NiMo29Cr
合金600 -Inconel600®-UNS N06600-2.4816-NiCrFe F50
合金601 -Inconel601®-UNS N06601-2.4851-NiCr23Fe
合金690 -Inconel690®-UNS N06690-2.4642-NiCr29Fe
合金214 -Haynes214®-UNS N07214-2.4646-NiCr16Al
合金242 -Haynes242®-UNS N10242
合金31 -UNS N08031-1.4562-X1NiCrMoCu32-28-7
合金59 -UNS N06059-2.4605-NiCr23Mo16Al
合金N75 -Nimonic75®-UNS N06075-2.4951-NiCr20Ti
合金N86 -Nimonic86®
合金80 -Nimonic80®-UNS N07080-2.4631-NiCr20TiAl
合金90 -Nimonic90®-UNS N07090-2.4632-NiCr20Co18Ti
合金800 -Incoloy800®-UNS N08800-1.4876-X10NiCrAlTi32-21
合金800H -Incoloy800H®-UNS N08810-1.4958-X5NiCrAlTi31-20
合金800HT -Incoloy800HT®-UNS N08811-1.4959-X8NiCrAlTi32-20
合金801 -Incoloy801®-UNS N08801
合金C4-哈氏合金C-4®-UNS N06455-2.4610-NiMo16Cr16Ti
合金20 -Coralloy20®-UNS N08020-2.4660-NiCr20CuMo
合金22-哈氏合金C-22®-UNS N06022-2.4602-NiCr21Mo14W
合金80A -UNS N07080-2.4952-NiCr20TiAl
合金C263-镍263-UNS N07263-2.4650-NiCr20Co18Ti
合金C- 276-哈氏合金C-276®-UNS N10276-2.4819-NiMo16Cr15W
合金2000-哈氏合金C-2000®-UNS N06200-2.4675-NiCr23Mo16Cu
合金 G30-哈氏合金G-30®-UNS N06030-2.4603-NiCr30FeMo
合金602CA -UNS N06025-2.4633-NiCr25FeAlY
合金617 -Inconel617®-UNS N06617-2.4663-NiCr23Co12Mo
合金625 -Inconel625®-UNS N06625-2.4856-NiCr22Mo9Nb
合金686 -Inconel686®-UNS N06686-2.4606-NiCr21Mo16W
合金690 -Inconel690®-UNS N06690-2.4642-NiCr29Fe
合金901 -UNS N09901-2.4975-NiFeCr12Mo
合金825 -Incoloy825®-UNS N08825-2.4858-NiCr21Mo
合金X-哈氏合金X®-UNS N06002-2.4665-NiCr22Fe18Mo
合金X-750 -InconelX-750®-UNS N07750-2.4669-NiCr15Fe7TiAl
合金DS-镍钴合金DS®-1.4862-X8NiCrSi38-18
合金330 -RA330®-UNS N08330-1.4864-X12NiCrSi35-16
合金A-286 -UNS S66286-1.4980-X6NiCrTiMoVB25-15-2
合金41 -Rene41®-UNS N07041-2.4973-NiCr19CoMo

钴合金-牌号
合金6B -Stellite6B®-UNS R30016
Ultimet® -UNS R31233-2.4681- CoCr26Ni9Mo5W
合金L-605 -UNS R30605-Stellite25®-2.4964-CoCr20W15Ni
合金188® -UNS R30188-2.4683-CoCr22NiW
MP35N® -UNS R30035-2.4999
合金1 -Hiperco50A®-UNS R30005 


蠕变,耐腐蚀和耐热镍合金

为什么这个类别如此广泛?

由于镍的独特性质,此处介绍的合金很难分为其他子类别。它的合金具有很高的通用性,通常具有多种应用。

例如,很难将这些合金归类为能够抵抗侵蚀性环境造成的腐蚀或抵抗更高温度下的氧化。化学工业在镍基固定装置和配件中同时利用了上述两种独特的特性。

同样,也没有严格的标准,允许我们将这些合金分类为耐热或耐蠕变。

结果,某些合金有时被分类为不同的类别,而实际上它们非常相似。

当然,特定合金通常被设计为满足特定需求。

例如,哈氏合金N可以被认为是一种耐腐蚀合金,一种耐热合金或一种高性能,耐蠕变的高温合金。但是,它具有鲜明的特征,即优异的抗热氟化盐性能。

超级合金是一种独特的类别,其最重要的特征是高抗蠕变性。

这里描述的所有合金都是抗蠕变的,能够抵抗水腐蚀和/或高温腐蚀。蠕变,耐腐蚀和耐热镍合金–应用

此类别中列出的镍合金尤其用于以下行业:

       在电力行业:叶片,喷嘴,汽轮机过热器
       在汽车:涡轮增压器,火花塞和活塞式发动机排气门
       在金属加工厂:马弗炉,传送带和其他热处理设备
       在航空:燃气涡轮机,包括喷嘴,燃烧室,排气管,叶片,盘,后燃室,和反推力装置的元件
       在牙科医学中:假牙和牙科工具
       在宇宙航行中:火箭发动机的零件和盖
       在化工,石化和造纸行业:管道,泵,罐,风扇,配件和固定装置

查看全部分类